Taste of Japan

ประชาสัมพันธ์เรื่องการประกาศผลการพิจารณาใบสมัคร วะโชคุ เวิลด์ ชาเลนจ์ (Washoku World Challenge)

ประชาสัมพันธ์เรื่องการประกาศผลการพิจารณาใบสมัคร วะโชคุ เวิลด์ ชาเลนจ์ (Washoku World Challenge)

สำหรับปี พ.ศ. 2563 นี้ เราจัดการแข่งขัน วะโชคุ เวิลด์ ชาเลนจ์ (Washoku World Challenge) ประจำปีนี้ทางออนไลน์ และหลังการรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันจากทุกมุมโลก เราได้พิจารณาใบสมัคร เอกสารในขั้นต้น จนได้หัวข้อที่น่าสนใจยิ่งจำนวน 199 ราย จาก 41 ประเทศ/พื้นที่ทั่วโลก

การพิจารณาใบสมัครครั้งนี้จัดขึ้นที่ร้าน "คิโนบุ" ร้านอาหารในเมืองเกียวโต มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ทำหน้าที่ในการพิจารณาประเมินในหลากหลายองค์ประกอบ เช่น ระดับความรู้และทักษะของผู้เข้าร่วมแข่งขัน ทัศนคติต่ออาหารญี่ปุ่น ความมุ่งมั่น กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น

img02.jpgのサムネイル画像

■กรรมการผู้พิจารณาประเมิน

  • หัวหน้ากรรมการผู้พิจารณาประเมิน (ตรงกลางในรูป)
    คุณมาซาฮิโระ นากาตะ อาจารย์ใหญ่แห่งวิทยาลัยศิลปะการทำอาหารเกียวโต (Kyoto Culinary Art College) และกรรมการบริหาร โรงเรียนไทวะกักคุเอ็น
  • กรรมการผู้พิจารณาประเมิน(ด้านขวาในรูป)
    คุณทาคุจิ ทาคาฮาชิ แอมบาสเดอร์ผู้เผยแพร่อาหารญี่ปุ่น และเจ้าของร้าน “คิโนบุ” ร้านอาหารตำรับเกียวโต
  • กรรมการผู้พิจารณาประเมิน(ด้านซ้ายในรูป)
    คุณฮิเดอาคิ มัตสึโอะ แอมบาสเดอร์ผู้เผยแพร่อาหารญี่ปุ่น และหัวหน้าเชฟใหญ่แห่งร้านอาหารญี่ปุ่น “คาชิวายะ”

img03.jpgのサムネイル画像

ท่านสามารถรับชมการประกาศผลและคอมเม้นต์ต่างๆ จากกรรมการผู้พิจารณาประเมินได้จากลิงค์ด้านล่างนี้


เชิญรับชมผลงานอันน่าตื่นเต้นยิ่งภายใต้ธีม “My Japanese Cuisine” ของผู้เข้าร่วมแข่งขัน 15 ท่านดังนี้

173_sli01.JPGのサムネイル画像173_sli02.JPGのサムネイル画像

173_sli03.JPGのサムネイル画像173_sli04.JPGのサムネイル画像173_sli05.JPGのサムネイル画像

173_sli06.JPGのサムネイル画像173_sli07.JPGのサムネイル画像173_sli08.JPGのサムネイル画像173_sli09.JPGのサムネイル画像173_sli10.JPGのサムネイル画像

173_sli11.JPGのサムネイル画像173_sli12.JPGのサムネイル画像

173_sli13.JPGのサムネイル画像173_sli14.JPGのサムネイル画像173_sli15.JPGのサムネイル画像173_sli16.JPGのサムネイル画像173_sli17.JPGのサムネイル画像

173_sli18.JPGのサムネイル画像

ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์การแข่งขันฯ https://www.washoku-worldchallenge.jp/2020/en/

หรือรับข่าวสารผ่านทาง SNS ด้านล่างนี้ได้เช่นกัน ขอฝากกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะคะ

Facebook: https://www.facebook.com/WashokuWorldChallenge/
Youtube: https://www.youtube.com/c/WashokuWorldChallenge/
Instagram: https://www.instagram.com/WashokuWorldChallenge/