Taste of Japan

ผู้สนับสนุนอาหารญี่ปุ่นในลาสเวกัส!

ผู้สนับสนุนอาหารญี่ปุ่นในลาสเวกัส!

คุณสามารถใช้คูปองผู้สนับสนุนอาหารญี่ปุ่นซึ่งแจกที่งาน Aki Matsuri ได้!

1. เลือกร้านอาหารร้านผู้สนับสนุนอาหารและวัตถุดิบญี่ปุ่น* จากด้านล่าง

2. แสดงคูปองแก่พนักงานก่อนสั่งอาหาร

3. รับวัตถุดิบหรืออาหารญี่ปุ่นแท้ แล้วลิ้มรสความอร่อย!

*คูปองใช้ได้ครั้งเดียว

*โปรแกรมรับรองร้านผู้สนับสนุนอาหารและวัตถุดิบญี่ปุ่นในต่างประเทศ
https://www.jetro.go.jp/en/trends/foods/supporter.htmlSupporters list is here