Taste of Japan

นมที่มีรสชาติระดับโลกซึ่งผ่านการฟูมฟักในภูมิประเทศธรรมชาติกว้างใหญ่ของจังหวัดฮอกไกโด

จังหวัดฮอกไกโดมีชื่อเสียงในการเป็นผู้ผลิตนมอันดับต้น ๆ ของญี่ปุ่น จังหวัดนี้ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของหมู่เกาะญี่ปุ่น มีลักษณะเฉพาะทางภูมิภาค เช่น พื้นที่กว้างใหญ่เหมาะสำหรับเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์และทุ่งหญ้า และสภาพอากาศเย็นสบาย จึงมีการพัฒนาการทำฟาร์มโคนมในพื้นที่มาอย่างยาวนาน แต่อะไรกันแน่ที่ทำให้นมจากฮอกไกโดมีรสชาติอร่อย ?

สภาพอากาศและภูมิประเทศธรรมชาติของฮอกไกโดเป็นสภาพแวดล้อมในอุดมคติสำหรับเลี้ยงโค ด้วยเหตุนี้จึงมีการทำฟาร์มโคนมกันในทุกพื้นที่ของจังหวัด

ร้อยละ 55.9 ของน้ำนมดิบทั้งหมดที่ผลิตในญี่ปุ่นผลิตในจังหวัดฮอกไกโด (เมื่อปี 2020) โคนม 810,699 ตัวถูกเลี้ยงอยู่ในจังหวัด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 61.3 ของโคนมทั้งหมดในประเทศ ผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตในฮอกไกโดซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติอย่างยิ่งล้วนมีรสชาติที่อร่อยเป็นพิเศษ ความเอร็ดอร่อยของผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นผลลัพธ์จากความพยายามต่าง ๆ ของผู้คนมากมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำนมดิบ

“ผมเข้าใจดีว่าผู้บริโภคต่างยกย่องนมของญี่ปุ่นว่าปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งรวมถึงนมที่ผลิตในฮอกไกโดด้วย” น้ำนมดิบที่เพิ่งรีดใหม่ ๆ จะมีอุณหภูมิประมาณ 38-39 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นระดับที่พอ ๆ กับอุณหภูมิของตัววัว น้ำนมดิบไม่สามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมินี้ได้นานนัก ไม่อย่างนั้นจะมีแบคทีเรียเจริญเติบโต จึงต้องถ่ายน้ำนมดิบสด ๆ ไปยังถังทำความเย็นขนาดใหญ่ (ถังสำหรับเก็บน้ำนมดิบ) เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำนมสัมผัสกับอากาศภายนอก และทำให้เย็นลงจนมีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสเป็นอย่างน้อย ระบบการตรวจสอบติดตามจะถูกนำมาใช้เพื่อรักษาให้นมอยู่ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่านั้นตลอดการเดินทาง ซึ่งช่วยรักษาคุณภาพของนมไว้แม้จะเป็นระยะทางไกล และช่วยให้เราสามารถส่งมอบนมไปกับผู้บริโภคได้โดยที่รสชาติทั้งหมดไม่เปลี่ยนแปลง”

นี่คือคำพูดของคุณมาซายะ ฮายาชิ แผนกประชาสัมพันธ์และกิจการทั่วไป ฝ่ายวางแผนองค์กร สมาพันธ์สหกรณ์การเกษตร HOKUREN (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “HOKUREN”) HOKUREN เป็นสมาพันธ์ที่ประกอบขึ้นจากสหกรณ์การเกษตรต่าง ๆ พวกเขาทำงานเพื่อรวบรวม แปรรูป ขนส่ง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตรและปศุสัตว์ที่ผลิตในฮอกไกโด และสนับสนุนทรัพยากรและเทคโนโลยีการผลิตแก่ผู้ผลิตให้ตามที่ผู้ผลิตต้องการ เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ ปุ๋ย และอาหารสัตว์ ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ บทบาทของพวกเขา คือ การรวบรวมน้ำนมดิบที่ผลิตในฮอกไกโดและจำแหน่ายให้กับผู้ผลิตนม

“เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเกือบทั้งหมดในฮอกไกโดจะเลี้ยงโคนมด้วยอาหารสัตว์ที่จัดหาเอง พวกเขาสามารถปลูกหญ้าที่ต้องการได้เนื่องจากมีที่ดินจำนวนมหาศาลในฮอกไกโด ผมรู้สึกว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจำนวนมากในพื้นที่ตระหนักดีถึงความจำเป็นด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือที่มีความเหมาะสม และมีความพิถีพิถันในการจัดการสุขอนามัยของโรงเรือนเลี้ยงโคของตนเอง” นี่เป็นคำพูดของคุณเคียวเฮ โฮตตะ แผนกผลิตภัณฑ์นมและนม สมาพันธ์ HOKUREN

โรงเรือนเลี้ยงโคที่ได้รับการทำความสะอาดอย่างระมัดระวังทุกวัน โคจึงสามารถอาศัยอยู่ได้อย่างสบายและปราศจากความเครียด

น้ำนมดิบที่รีดในทุ่งเลี้ยงสัตว์จะถูกรวบรวมเก็บไว้ในสิ่งที่เรียกว่า ถังทำความเย็นขนาดใหญ่ คือ ถังสำหรับทำความเย็นและเก็บรักษา โดยน้ำนมดิบจะถูกทำให้เย็นลงจนมีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่านั้น

ระบบจัดการอุณหภูมิเป็นระบบอัตโนมัติที่สามารถติดตามอุณหภูมิได้ในทุกจุดตลอดกระบวนการ ตั้งแต่การรวบรวมจนถึงการจัดส่ง

นมญี่ปุ่นได้รับการยกย่องเป็นอย่างสูงทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศเพราะคุณภาพและความน่าเชื่อถือที่สูงนั่นเอง

“เทคโนโลยีจำนวนมากที่เราใช้นั้นเป็นแบบเดียวกับประเทศทางตะวันตก อย่างเช่น เราได้นำการรีดนมระบบหุ่นยนต์มาใช้งานด้วย แต่เราเข้าใจดีว่าคุณภาพของนมฮอกไกโดที่ถูกสุขอนามัยเป็นหนึ่งในนมที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก และเราค่อนข้างภูมิใจในเรื่องนี้*” นี่คือคำพูดของคุณทากาฮิโระ วาตานาเบะ แผนกการตลาดนม ฝ่ายผลิตภัณฑ์นม สมาพันธ์ HOKUREN

*สมาคมทะเบียนประวัติและการทดสอบนมฮอกไกโด
ข้อมูลอ้างอิง : https://www.milkland-hokkaido.com/ippai/anzen.html


ผลิตภัณฑ์นมจากฮอกไกโดได้รับความสนใจอย่างมากในหมู่ผู้บริโภคที่สนใจอาหารที่มีคุณภาพ แม้กระทั่งในต่างประเทศ

“ในผลิตภัณฑ์ที่เราจัดส่งไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกซึ่งค่อนข้างอยู่ใกล้กับญี่ปุ่น มีทั้งนม long-life (LL) ที่สามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง และทั้งนมแช่เย็น นมพวกนี้ถูกขายในราคาที่สูงกว่าในญี่ปุ่น และแพงกว่านมที่ผลิตในประเทศอื่น ๆ แต่ก็มีจำหน่ายอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นร้านค้าปลีกในท้องถิ่น” คุณโฮตตะกล่าว

คุณภาพของน้ำนมดิบขึ้นอยู่กับอาหารที่โคกินเป็นอย่างมาก

ข้อดีประการหนึ่งในการเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในฮอกไกโด คือ สามารถปลูกหญ้าบนพื้นที่ที่กว้างขวาง จึงทำให้สามารถจัดหาอาหารคุณภาพสูงให้กับโคได้

กำลังป้อนนมให้ลูกโค ความใส่ใจและพิถีพิถันในการดูแลโคเหล่านี้สะท้อนออกมาให้เห็นในรสชาติของนม เอื้อเฟื้อภาพถ่ายโดย : "aff" (ฉบับเดือนกรกฎาคม 2019) นิตยสารประชาสัมพันธ์ของกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น

ว่าแต่ในกลุ่มของนมญี่ปุ่นด้วยกันเองนั้น ผู้คนในต่างประเทศรู้สึกเป็นพิเศษอย่างไรกับนมฮอกไกโดบ้าง ?
“เราได้รับคำชมจากคนในต่างประเทศว่า พวกเขาสามารถไว้วางใจในคุณภาพของนม และนมมีรสชาติอร่อย หรือพวกเขามารู้ว่าตัวเองชอบนมฮอกไกโดในตอนที่ซื้อและดื่มนมระหว่างที่มาเที่ยวพักผ่อนที่ญี่ปุ่น ผู้นำเข้าเคยบอกเราด้วยว่าคำว่า “ฮอกไกโด” ได้กลายเป็นคำทรงพลังที่มีความหมายเท่ากับรสชาติเอร็ดอร่อยและคุณภาพสูง” คุณฮายาชิกล่าว

ภูมิประเทศของฮอกไกโดซึ่งมีทุ่งเลี้ยงสัตว์และท้องฟ้าสีครามกว้างใหญ่เป็นสภาพแวดล้อมที่โคนมอยู่สบาย และเป็นที่ทราบกันแม้ในต่างประเทศว่ามีการผลิตนมที่อร่อย

นม LL โดยผลิตภัณฑ์นม Yotsuba และส่งออกโดย HOKUREN

เราถามเรื่องแนวคิดของตัวผู้ผลิตเองกับคุณฮิโรชิ เอนโด ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และรองประธานสภากลุ่มเยาวชนการเกษตรฮอกไกโด (Hokkaido Agricultural Association Youth Division Council)

“เราภูมิใจมากที่นมฮอกไกโดเป็นหนึ่งในนมคุณภาพสูงที่สุดในโลก ผมคิดว่าสิ่งนี้มาจากความจริงที่พวกเราที่เป็นผู้ผลิตทุกคนเอาใจใส่เกี่ยวกับคุณค่าของชีวิตอย่างจริงใจ พวกเราทำอาชีพที่ต้องดูแลสัตว์ที่มีชีวิต เลยทำให้การทำฟาร์มโคนมเป็นงานที่ยากมาก วัวถูกเรียกว่าเป็น “สัตว์เศรษฐกิจ” และเราก็รีดนมจากพวกมันไปขายในตลาด แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมานี้ ผมไม่เคยลืมเลยสักครั้งว่าเราในฐานะมนุษย์กำลังรวบรวมนมที่แต่เดิมมีไว้สำหรับให้แม่วัวป้อนให้ลูกวัวกิน ในญี่ปุ่น เรามีวลีที่ยอดเยี่ยมอยู่ว่า “Itadakimasu” (วลีที่ใช้ทุกวันก่อนรับประทานอาหารเพื่อแสดงความรู้สึกขอบคุณต่อผู้ที่ทำอาหารให้ ต่อตัวอาหารเอง ฯลฯ) วัฒนธรรมในการแสดงออกถึงความรู้สึกขอบคุณต่อความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินี้เป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาตลอดเส้นทางประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น แม้ในความเป็นจริง บางครั้งอุปสงค์และอุปทานก็อาจเสียสมดุลไปได้บ้างเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน แต่แม้จะเป็นอย่างนั้น ผมเองก็ยังรู้สึกถึงความสำคัญในการผลิตต่อไปเพื่อรับประกันการได้มาซึ่งน้ำนมดิบและผลิตภัณฑ์นมที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ และเพื่อปกป้องน้ำนมดิบคุณภาพระดับโลกของเรา”

MILKLAND HOKKAIDO เป็นธุรกิจที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2006 โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายการบริโภคนมฮอกไกโด

ซึ่งเป็นตัวอย่างของธุรกิจที่เกษตรกรฮอกไกโดได้ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างเงินทุน วลีที่แพร่หลายติดปากของพวกเขา คือ “ดื่มนมหนึ่งแก้ว ดื่มความภูมิใจของฮอกไกโด”

“นมหนึ่งแก้ว ความภูมิใจของฮอกไกโด” ผลิตขึ้นจากความพยายามทุ่มเท ไม่เพียงแต่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในฮอกไกโดเท่านั้น แต่รวมถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องในการผลิตนมและผลิตภัณฑ์นมของญี่ปุ่นด้วย หากได้จิบสักครั้ง คุณจะพบว่าตัวเองติดใจและอยากดื่มอีก

ดื่มนมล้วน ๆ แบบแช่เย็น หรือนำไปใส่ในกาแฟ สมูทตี้ หรือใช้เป็นส่วนผสมในสตูว์ ซุป และของหวานก็ได้ นมญี่ปุ่นจะดึงรสชาติของเมนูเหล่านี้ทั้งหมดออกมาให้อย่างละเมียดละไม

ข้อมูลอ้างอิง : สภาส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์แห่งญี่ปุ่น (Japan Livestock Products Export Promotion Council)
เอื้อเฟื้อภาพถ่ายโดย : HOKUREN
บทความโดย : โทโมมิ อาโอยามะ (Courageous Navy)

จังหวัดฮอกไกโด
สมาพันธ์สหกรณ์การเกษตร HOKUREN

องค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยสหกรณ์การเกษตรแห่งญี่ปุ่น (Japan Agricultural Cooperatives: JA) ในจังหวัดฮอกไกโดเพื่อดำเนินการในเรื่องการเงินขององค์กร องค์กรคอยให้การสนับสนุนผู้ผลิตโดยช่วยเหลือในเรื่องกิจกรรมการทำฟาร์ม ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้การจัดหาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและปศุสัตว์ของฮอกไกโดให้แก่ผู้บริโภคมีความสม่ำเสมอ นอกจากนี้ องค์กรยังพยายามบุกเบิกกลุ่มความต้องการใหม่ ๆ ด้วยการสร้างแบรนด์ฮอกไกโด มีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

https://www.hokuren.or.jp/

แชร์บทความนี้