Taste of Japan

MAFF 農林水産省

เครื่องมือสำหรับค้นหาเสน่ห์ของอาหาร วัฒนธรรมอาหาร และวัตถุดิบของญี่ปุ่น

เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์เป็นเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกระทรวงเกษตร ประมง และป่าไม้ของประเทศญี่ปุ่น
"Taste of Japan" เป็นเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร วัฒนธรรมอาหาร และวัตถุดิบของญี่ปุ่นไปทั่วโลก

เรื่องเด่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แนะนำร้านผู้สนับสนุนวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่น

วิดีโอแนะนำ